Staj Raporu Nasıl Hazırlanır?
14 03 2010

Staj Raporu Nasıl Hazırlanır?

Staj Raporu Hazırlama YönergesiStaj Dosyasi Nasil Hazirlanir
Staj raporunda aşağıda 11 madde halinde verilen bölümlerin hepsi verilen sıra ile yer almalıdır.
1. Kapak Sayfası
Verilen örnek kapak sayfası formatında olmalıdır.
2. Staj Yazısı
Resimli ve onaylı olarak öğrenciye verilen staj süresinin sonunda öğrencinin çalıştığı bölümler veya konular ile hangi tarihler arasında ne süre ile bu çalışmalarda bulunduğunu gösteren staj imkanı sağlayan kurum yetkililerince imzalanıp onaylanmış belge konulmalıdır.
3. Giriş
Yapılan çalışma hakkında kısa bir bilgi verilmeli raporun farklı kısımlarında neler anlatıldığı özetlenmelidir.
Yazılım stajı için örnek bir giriş (kısaca) aşağıda verilmiştir.
Staj boyunca büyük bir holdingin bilgi işlem bölümünde yazılım projelerinin nasıl ele alındığı ve yürüdüğü gözlemlenmiştir. Proje yöneticisinin görev ve sorumlulukları firma yöneticilerine vermekle yükümlü olduğu raporlar hakkında ilk elden bilgi sahibi olunmuştur. Sistem analistlerinin problemi analiz etme biçimleri incelenmiş yazılım mühendislerinin tasarımı ışığında programcıların projeyi nasıl kodladıkları gözlemlenmiştir. Yetkili yazılım mühendisinin verdiği görevi başarabilmek için öncelikle ASP.NET teknolojisi üzerinde çalışma yapılmıştır. Çalışmaların sonucunda ise bölümün hazırladığı projenin bir modülünün kodlaması ve testi gerçekleştirilmiştir.
Bu staj raporunun 4. ve 5. bölümlerinde çalışılan holding ve bölüm tanıtılmış 6. bölümde ise öğrenilen teknolojinin ışığında kodlaması gerçekleştirilen modülün özeti verilmiştir. Daha sonra yapılan çalışma 7. bölümde tablo halinde hafta bazında gösterilmiş 8. bölümde yapılan işler gün bazında anlatılmıştır. Staj çalışmasının sonucunda kazanılan bilgi ve beceriler 9. bölümde sonuç halinde açıklanmıştır.
4. Kurum Tanıtımı
Staj yapılan işletmenin temel çalışma sahası organizasyon yapısı üretimi ve ürünleri hakkında bilgiler verilmelidir.
Kurum tanıtılırken web sayfasındaki bilgileri olduğu gibi kopyalayıp yapıştırmak yerine öğrenci kendi yorumlarını da yapmalıdır. Bunun için örneğin karşılaştırmalardan yararlanılabilir. Bilgisayarın kurumdaki yeri kullanım alanları sağladığı kazanç-kolaylıklar da bu bölümde anlatılmalıdır. Bu bölüm kurumun yapısına göre 2-5 sayfa arasında olabilir.
5. Birim Tanıtımı
Staj yapılan birimin varsa özel donanım ve/veya yazılımları hakkında bilgiler verilmeli birimde gerçekleştirilen uygulamalardan bahsedilmelidir. Birimin organizasyon yapısı da tanıtılmalıdır. Organizasyon yapısında yer alan kişilerin görev tanımları da yapılmalıdır. Bu bilgiler mevcut bir dokümandan hazır olarak alınmamalı yetkili kişi sorgulanarak elde edilmelidir. Görev tanımları verilirken gerekirse çalışanlardan da bizzat bilgi alınması faydalı olacaktır.
6. Proje Özeti
Staj süresince yapılan projeden bahsedilmelidir. Görev alınan her farklı proje yeni bir alt başlık altında incelenmelidir. Büyük bir projenin belli bir kısmında görev alınmışsa önce ana projenin daha sonra ise öğrencinin kendi uğraştığı kısmın tanıtımına yer verilmelidir. Herhangi bir projede yer alınmamışsa öğrencinin staj boyunca incelediği ve bunun sonucunda kendi geliştirdiği uygulamalar özetlenmelidir. Sistem yapısı ve kullanılan teknoloji hakkında bilgi verilmelidir. Yapılan çalışmaların sonuçları belirtilmelidir.
Bu bölümün detaylı açıklamalar yapılan bir yer değil özet olduğuna dikkat etmek gereklidir. Gerçekleştirilen projeler hakkında özet bilgi verilmelidir. İşin nasıl yapıldığı ve aktarılması gereken noktalar 8. bölümde yer almalıdır.
Yazılım stajı için örnek bir proje özeti aşağıda verilmiştir.
Staj süresinde ABC holdinginin bilgi işlem birimi yine holdinge ait araba satımı ve servisi veren bir şirketi için bir program hazırlamaktadır. Galeri tarafında müşteri ve araç bilgilerinin tutulması gibi rutin işlemler yanında yeni modeller çıktığında alma potansiyeline sahip eski müşterilere davet yollanması gibi akıllı işlevlere sahip bir uygulama proje kapsamında geliştirilmişti. Projenin diğer parçası olan servis kısmı ile ilgili program devam ediyordu. Personel-iş eşlemesi takibi hasarlı araçların takibi muhasebe entegrasyonu gibi modüllerin analizi bitmiş tasarım-kodlama aşamasına gelinmişti. Amirim olan yazılım mühendisinin benden istediği her saat başında veritabanında bir sorgulama yaparak servis için bırakılan araçlardan işlemi tamamlananların sahiplerine SMS yollayarak araçlarının hazır olduğunu ödemesi gereken tutar ile birlikte bildiren bir modüldü. Bunun yanında şirketin web sayfasında ilgili bölüme giren müşteri plakasını yazdığında aracının hazır olup olmadığını da öğrenebilmeliydi. Bu da gerçekleştirmekle sorumlu olduğum bir modüldü.
Tüm bu işlemleri gerçekleştirmek için ASP.NET ve web servisleri konuları üzerinde incelemeler yapılmış gereken kısımları öğrenilmiştir. Veritabanından sorgulama yapmak için temel SQL çalışılmıştır. SMS yollamak için yöntemler incelenmiş ve geliştirilen proje ve platforma uygun olanı öğrenilerek uygulanmıştır.
7. Haftalık Çalışma Çizelgesi
Staj süresi içerisindeki her haftanın çalışma planı hafta boyunca incelenen konular ve gerçekleştirilen uygulamalar çizelgede gösterilmelidir. (Staj süresince yapılan çalışmanın süresine bağlı olarak sayfa sayısı değişebilir)
Haftalık çalışma çizelgesi hazırlanırken sadece konu başlığı verilmemeli her gün ne yapıldıysa onu açıklayan bir başlık yazılmalıdır. Yazılım stajı için iyi ve kötü birer örnek aşağıda görülmektedir.
Kötü örnek:
10 / 07 / 2008 TARİHİNDEN 14 / 07 / 2008 TARİHİNE KADAR BİR HAFTALIK ÇALIŞMA
G Ü N SAYFA NO
PAZARTESİ ASP.NET 14
SALI ASP.NET 16
ÇARŞAMBA ASP.NET 20
PERŞEMBE ASP.NET 22
CUMA PROJE 27
17 / 07 / 2008 TARİHİNDEN 21 / 07 / 2008 TARİHİNE KADAR BİR HAFTALIK ÇALIŞMA
G Ü N SAYFA NO
PAZARTESİ PROJE 32
SALI PROJE 34
ÇARŞAMBA PROJE 38
PERŞEMBE PROJE 40
CUMA PROJE 42
İyi örnek:
10 / 07 / 2008 TARİHİNDEN 14 / 07 / 2008 TARİHİNE KADAR BİR HAFTALIK ÇALIŞMA
G Ü N SAYFA NO
PAZARTESİ ASP.NET’e Giriş C# dilinin temel özellikleri 14
SALI ASP.NET ile veritabanı bağlantısı DataAdapter ve DataGrid kullanımı 16
ÇARŞAMBA Web servisleri yapısı ve özellikleri SMS yollama yöntemleri .NET ile SMS yollama 20
PERŞEMBE Veritabanından sorguların yapılması gerekli hesaplarla sonucun oluşturulması 22
CUMA Her saat başı sorgulayan bir servis geliştirilmesi ve testi 27
17 / 07 / 2008 TARİHİNDEN 21 / 07 / 2008 TARİHİNE KADAR BİR HAFTALIK ÇALIŞMA
G Ü N SAYFA NO
PAZARTESİ SMS yollayan modülün gerçekleştirilmesi ve testi 32
SALI Müşteri için araç sorgulama web sayfasının tasarlanması formun oluşturulması 34
ÇARŞAMBA Web sayfasında göstermek üzere detaylı sorgulamaların hazırlanması sonuçların nasıl gösterileceğinin tasarlanması 38
PERŞEMBE Şirket sitesi için hazırlanan modülün tamamlanması ve web sitesine entegrasyonu 40
CUMA Gerçekleştirilen projenin amire sunulması ve test edilmesi 42
8. Haftalık Çalışmanın Raporlanması
Staj süresince yapılan çalışmalar öğrenilen sistem ve ürünler görev alınan projeler ve gerçekleştirilen uygulamalar verilen şablon kullanılarak gün bazında rapor edilmelidir. Her gün için yaklaşık 1-2 sayfa yeterli olacaktır. Ancak kurumun tanınması ve oryantasyon ile geçen günler gibi zamanlar staj raporunda farklı kısımlarda daha detaylı olarak anlatıldığı için referans vermek suretiyle tek sayfada yer alabilir. Yazılım stajı için küçük bir örnek aşağıda verilmiştir.
05.07.2008
Staj yapılan kurum hakkında temel çalışma sahası organizasyon yapısı üretim ve ürünler gibi bilgiler alınmıştır. Kurumun merkez ve şubeleri gezilerek incelenmiştir. Bu geziler sırasında bilgisayarın kurum içindeki yeri ve önemi de incelenmiştir. Bu bilgiler staj raporunun 4. bölümünde detaylarıyla anlatılmıştır.
06.07.2008
Staj yapılan birimdeki çalışanlarla tanışılmış ve görevleri öğrenilmiştir. Organizasyon şeması oluşturulmuştur. Çalışanların sorumlulukları ve çalışma biçimleri incelenmiştir. Bunun yanında birimdeki donanım ve yazılım altyapısı da incelenmiştir. Bu bilgiler staj raporunun 5.bölümünde detaylarıyla açıklanmıştır.
07.07.2008
Bilgi işlem biriminin üzerinde çalıştığı proje incelenmiştir. Proje ekibinde herkesin görev ve sorumlulukları işi yapış biçimleri incelenmiştir. Projenin modüllerine ait analiz ve tasarım diyagramları incelenerek yapı öğrenilmiştir. Projenin genel yapısı Tablo 1’de verilmiştir… … …Proje yöneticisi staj çalışması boyunca gerçekleştirilmesini istediği modül hakkında bilgi vermiştir. Gerekli kaynak kitapları ve internet adreslerini sağlamıştır. Bu kaynaklar incelenmiştir. Proje yöneticisinin açıklamaları ışığında ilk olarak öğrenilmesi gereken konuların listesi ve çalışma planı hazırlanmıştır. 10.07.2008 ile 13.07.2008 tarihleri arasında bu konular ve öğrenilenler raporlanmıştır…
Raporda anlatımı güçlendirmek için gerekli görülen resim grafik tablo program parçaları vs. kullanılması faydalı olacaktır. Ancak burada anlatılan konular daha önceden derslerde görülen konular olmamalıdır. Örneğin veritabanı dersini almış olan bir öğrencinin stajda SQL dilini anlatması yanlıştır. Bunun yerine bu bilgiyi nasıl kullandığını rapor etmelidir. Teorik bilgileri bir kaynaktan olduğu gibi kopyalayıp yapıştırmak yerine öğrenilen kavramların özeti ve çalışmaya faydaları öğrenciye sağladığı katma değerler gibi yorumlar yapılmalıdır. Eğer teorik konuyla ilgili olarak mutlaka bir doküman eklenmek isteniyorsa burada referans verilerek ekler bölümüne koyulabilir. Böyle bir alıntıda kaynak gösterilmesi şarttır.
9. Sonuç
Stajın kazandırdığı bilgi ve deneyim açıklanmalı görev alınan projenin veya gerçekleştirilen uygulamanın katkıda bulunulan kısımlarının sonuçları (problem gözlem yorum v.s.) özetlenmelidir. İyi bir sonuç bölümü tüm staj çalışmasını kapsadığı için yaklaşık iki sayfa boyutunda olabilir.
10. Kaynaklar
Raporun yazımında ve yapılan çalışmada yararlanılan kaynaklar (kitap makale dergi internet sayfası ders notu vs.) listelenmelidir. Kaynak gösterilmeden hiçbir alıntı yapılmamalıdır. Staj raporunda yer alan bir kısmın kaynak gösterilmeden bir kaynaktan alındığı değerlendirme komisyonu tarafından belirlendiğinde gerekli işlem yapılacaktır.
11. Ekler
Raporda kullanılan büyük şekiller şemalar ve istenen diğer bölümler (program grafik resim ekran çıktısı v.s.) ek olarak verilmelidir. Gerçekleştirilen uygulamaların kaynak kodları bütünüyle rapora eklenmemeli CD’ye kaydedilerek zarf içinde arka kapağa yapıştırılmalıdır. Raporun PDF formatındaki bir kopyası da CD’de mutlaka bulunmalıdır. CD üzerine sabit kalem ile rapor kapak sayfasında yer alan bilgilerin (ad soyad numara konu başlama tarihi süre ve yer ) yazılmış olması şarttır.
Önemli Notlar
• Staj süresince yapılan her türlü çalışma Türkçe yazılı anlatım kuralları dahilinde konu bütünlüğü dikkate alınarak belgelendirilmelidir. Sadece yurt dışında staj yapan öğrenciler staj raporlarını firma yetkililerinin anlayıp onaylanmasını sağlamak üzere İngilizce yazılı anlatım kuralları dahilinde ve konu bütünlüğünü dikkate alarak hazırlayabilirler.
• Staj raporunun sayfaları verilen sayfa yapısı şablonuna uygun şekilde düzenlenmeli sayfanın başında bulunan Bölüm Yapılan İş Sayfa ve Tarih alanları eksiksiz olarak doldurulmalıdır.
• Staj çalışmasının bitiminde 2. sayfada yer alan resimli belgenin her sayfanın altında bulunan onay alanlarının kurum yetkilileri tarafından doldurulması imzalanması ve /veya mühürlenmesi gereklidir.
• Kurum yetkilisi öğrencinin çalıştığı gün sayısını tam ve eksiksiz beyan etmekle yükümlüdür. Yetkili amir çalışılan gün sayısını 2. sayfadaki belgeye not etmelidir.
• Resmi tatillerde (milli ve dini bayramlar) ve hafta sonlarında (Cumartesi Pazar) staj çalışması yapılamaz. Bu tarihlere denk gelen günler geçersiz sayılacaktır.
• Stajın değerlendirmesi bölümün belirleyerek kuruma yolladığı belgede yer alan tarih aralığı üzerinden yapılacaktır. Başka bir deyişle kabul edilen başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki staj geçerlidir. Öğrenci daha fazla çalışmış olsa da değerlendirme sadece belirtilen tarih aralığını kapsayacaktır.
• Staj raporu spiral veya beyaz karton cilt ile ciltlenerek staj süresinin bitimini takip eden 1 ay içinde bölüm sekreterliğine teslim edilmelidir.

21146
0
0
Yorum Yaz